845 постановление правительства РФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2010 года N 845

О некоторых вопросах осуществления проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета

Правительство Российской Федерации

постановляет:

Установить, что до 1 января 2013 года:
(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2011 года N 965.

а) проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией) которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета (далее — объекты капитального строительства), проводится:
применительно к объектам капитального строительства, в отношении которых подготовка проектной документации и ее государственная экспертиза являются обязательными, — органами исполнительной власти и (или) подведомственными этим органам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации Градостроительным кодексом Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Указанная проверка проводится одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации;
применительно к объектам капитального строительства, в отношении которых подготовка проектной документации и (или) ее государственная экспертиза не являются обязательными, — органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) подведомственными этим органам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, уполномоченными на проведение таких проверок нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены земельные участки, на которых планируется разместить объекты капитального строительства;

б) проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства проводится в порядке, установленном Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 427, с учетом требований настоящего постановления;

в) плата за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства в случаях, указанных в абзаце третьем подпункта «а» настоящего пункта, взимается в размере 20 тыс. рублей.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО «Кодекс»

Головний розпорядник бюджетних коштів може прийняти рішення про те, що розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів оплачуватимуть товари, роботи і послуги після їх отримання.

На це звернув увагу Мінфіні в листі від 10.03.2020 р. № 04320-07-2/7631.

Водночас в ньому пояснено й інші питання застосування постанови КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 04.12.2019 р. № 1070 (далі — постанова № 1070), яка діє із 01.01.2020 р.

По-перше, постанова № 1070 не визначає норм стосовно розробки головними розпорядниками положення (як окремого документа) щодо попередньої оплати, а також стосовно форми визначення зазначених вище умов (рішення організаційно-розпорядчого характеру, листи (в цілому по системі головного розпорядника чи за кожним окремим розпорядником та одержувачем бюджетних коштів)). Проте в ньому може міститися:

— конкретний перелік товарів, робіт і послуг, під час закупівлі яких може здійснюватися попередня оплата з огляду на особливості виконання бюджетних програм;

— розмір попередньої оплати (від 1 % до 100 %);

— строк попередньої оплати (може бути менший строку, визначеного у постанові № 1070);

— кількість платежів з попередньої оплати (наприклад, у разі попередньої оплати у розмірі 30 % головний розпорядник може визначити: чи 30 % сплачується разово, чи двічі по 15 %, чи тричі по 10 % залежно від помісячного розподілу бюджетних асигнувань);

— обов’язковість поставки товару, виконання робіт і надання послуг у тому бюджетному періоді, коли здійснено попередню оплату, чи в наступному (матиме наслідок утворення дебіторської заборгованості, у т. ч. на кінець поточного бюджетного періоду).

По-друге, враховуючи те, що порушення контрагентами-порушниками договорів із розпорядниками (одержувачами) бюджетним коштів є незворотними у часі, аби не допустити надалі розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів порушень при попередній оплаті, така оплата контрагентам-порушникам має здійснюватися після отримання відповідних товарів, робіт, послуг.

По-третє, постанова № 1070 не визначає порядок забезпечення коштами працівників, які направляються у відрядження.

Зверніть увагу, що Уряд розширив перелік першочергових платежів, які здійснює Казначейство. Деталі урядового рішення — у виданні БУХГАЛТЕР&ЗАКОН за посиланням.

Для отримання доступу до аналітики видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН та інших документів інформаційно-правової системи ЛІГА:ЗАКОН — скористайтеся ТЕСТОВИМ доступом та оцініть зручність і швидкість пошуку необхідних вам матеріалів.

Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!

Получить полный доступ к документу

Вход для пользователей Стань пользователем

Доступ к документу можно получить: Для зарегистрированных пользователей:
Тел.: +7 (727) 222-21-01, e-mail: info@prg.kz, Региональные представительства

Для покупки документа sms доступом необходимо ознакомиться с условиями обслуживания
Я принимаю Условия обслуживания
Продолжить

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 года № 845
О Федеральной службе по аккредитации
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2020 г.)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной системе аккредитации» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной службе по аккредитации.

2. Установить, что:

Федеральная служба по аккредитации является правопреемником Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в отношении обязательств в области аккредитации в установленной сфере деятельности, в том числе обязательств, возникших в результате исполнения судебных решений;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки

Федеральная служба по аккредитации является правопреемником Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства связи, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федерального агентства железнодорожного транспорта в отношении обязательств в области аккредитации в установленной сфере деятельности, в том числе обязательств, возникших в результате исполнения судебных решений.

3. Разрешить Федеральной службе по аккредитации иметь до 3 заместителей руководителя, а также до 6 управлений в структуре центрального аппарата по основным направлениям деятельности Службы.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки

4. Утратил силу.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки

5. Утратил силу.

6. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки

7. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

8. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных изменениями, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденными настоящим постановлением, осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников его центрального аппарата и бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на руководство и управление в сфере установленных функций.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки

9. Установить, что абзац третий пункта 2, абзацы третий и четвертый подпункта «а» и абзац третий подпункта «б» пункта 4, пункт 7 настоящего постановления, абзац второй пункта 1, подпункты 5.1.1.1 — 5.1.1.3, 5.1.1.5, 5.1.1.6 и 5.1.2 — 5.1.6 Положения о Федеральной службе по аккредитации, пункты 1 — 3, 5, 6, подпункт «а» пункта 8, подпункт «а» пункта 9, а также пункты 10 и 13 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 ноября 2011 г.

Оставьте комментарий