Постанова 1081

Содержание

действует Редакция от 30.09.2011 Подробная информация

Наименование документ ПРИКАЗ Минпромторга РФ от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 30.09.2011) «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА, ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, УСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ УКАЗАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ И ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ К ЗНАКАМ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ПОРЯДКА ИХ НАНЕСЕНИЯ»
Вид документа приказ, порядок, требования
Принявший орган минпромторг рф
Номер документа 1081
Дата принятия 26.03.2010
Дата редакции 30.09.2011
Номер регистрации в Минюсте 15866
Дата регистрации в Минюсте 25.12.2009
Статус действует
Публикация
  • В данном виде документ опубликован не был
  • (в ред. от 30.11.2009 — «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», N 11, 15.03.2010)
Навигатор Примечания

ПРИКАЗ Минпромторга РФ от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 30.09.2011) «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА, ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, УСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ УКАЗАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ И ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ К ЗНАКАМ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ПОРЯДКА ИХ НАНЕСЕНИЯ»

Приказ

(в ред. Приказа Минпромторга РФ от 30.09.2011 N 1326)

В целях реализации части 7 статьи 12 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июня 2008 г. N 26, ст. 3021) приказываю:

1. Утвердить:

Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа (приложение 1);

Порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений (приложение 2);

Порядок выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений (приложение 3);

Требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения (приложение 4).

2. Признать утратившими силу Правила по метрологии ПР 50.2.009-94 «ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений», утвержденные Постановлением Госстандарта России от 8 февраля 1994 г. N 8 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 1994 г., регистрационный N 634), Приказ Госстандарта России от 3 июня 1997 г. N 149 «О совершенствовании порядка проведения испытаний и утверждения типа средств измерений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 1997 г., регистрационный N 1383).

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра В.Ю. Саламатова.

Министр
В.Б.ХРИСТЕНКО

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
Приказом Минпромторга России
от 30 ноября 2009 г. N 1081

Коротка довідка

Критерій Характеристика
Нормативно-правові акти, які визначають створення, збір, зберігання, використання й поширення даних Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III, Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» від 03.12.2008 № 1081, Постанова КМУ «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» від 18.02.1997 № 176, нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування
Інформація, що створюється, збирається, зберігається й поширюється Органи місцевого самоврядування отримують відомості про транспортні засоби під час проведення конкурсів з перевезення пасажирів на маршрутах (Постанова КМУ від 03.12.2008 № 1081). Дана інформація також фіксується під час інвентаризації активів підприємств та отримання ліцензій на перевезення пасажирів.
Способи оновлення Проведення конкурсів із перевезення пасажирів на автобусному маршруті, актуалізація даних, інвентаризація активів комунальних підприємств
Частота оновлення інформації Позапланово (протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін)
Тип даних Структуровані
Формати файлів XLSX, ODS, CSV, можливі інші формати структурованих даних

Огляд нормативно-правової бази

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері організації руху міського пасажирського транспорту визначені статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 7 Закону України «Про автомобільний транспорт». Інформація про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні маршрути, збирається під час проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (Додаток 2 до Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 03.12.2008 № 1081). Також відомості про транспортні засоби фіксуються під час інвентаризації активів та зобов’язань підприємств (див. Наказ Мінфіну України від 02.09.2014 № 879), вносяться до систем диспетчерського управління (стандарт GTFS).

Відомості про транспортні засоби надаються суб’єктами господарювання для отримання ліцензій на перевезення пасажирів (додаток 3 до Ліцензійних умов, затверджених Постановою КМУ від 02.12.2015 № 1001). Дані оприлюднюються Державною службою України з безпеки на транспорті в Електронному кабінеті перевізника та на data.gov.ua.

Підготовка даних та структура набору

Відомості про транспортні засоби, як засоби провадження господарської діяльності вносяться до єдиної інформаційно-аналітичної системи Укртрансбезпеки (Електронний кабінет перевізника). Це, зокрема, марка, модель, тип, рік випуску, серія та номер свідоцтва про реєстрацію, дата первинної реєстрації, VIN, пасажиромісткість транспортного засобу та інше. Однак до системи не вносяться дані про маршрути, на яких використовуються транспортні засоби. Для уникнення дублювання інформації рекомендовано оприлюднювати в наборі реєстраційний номер транспортного засобу (номерний знак), найменування та код ЄДРПОУ перевізника та номер маршруту (за наявності).

Інформація про ресурс
Назва ресурсу vehicles
Що є одним записом в таблиці (рядком) Один транспортний засіб
Спосіб оновлення Розміщення нової версії ресурсу
Прикріплені файли
Шаблон таблиці vehicles.xlsx
Приклад таблиці Example.xlsx
Структура (XLSX, CSV, JSON) Structure.xlsx, Structure.csv, Structure.json

Зверніть увагу! Набір необхідно готувати й вести в електронних таблицях Microsoft Excel, LibreOffice Calc або Google Таблицях. Для оприлюднення набору використовуються формати XLSX, ODS, CSV. На портал достатньо завантажити XLSX або ODS книгу, що містить один аркуш. За таких умов ресурс потрапить у базу даних порталу (сховище даних) і його CSV-версія згенерується автоматично. Також дані будуть доступними в форматі JSON через API порталу.

Таблиця 1 — Структура таблиці (ресурсу) vehicles

Назва колонки (name) Заголовок колонки (title) Опис значень (description) Тип даних (datatype) Вимога заповнення (required)
vehicle_number Номерний знак Реєстраційний номерний знак транспортного засобу зазначається латинськими літерами без пробілів. Наприклад: AB1234EI. Текст (string) Істина (true)
agency_id Ідентифікатор перевізника Код ЄДРПОУ перевізника. У випадку ФОП дані про РНОКПП знеособлюються. Наприклад: 01234567. Текст (string) Істина (true)
agency_name Назва перевізника Назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця. Наприклад: Комунальне підприємство «Муніципальна транспортна компанія». Текст (string) Істина (true)
route_id Номер маршруту Номер маршруту громадського транспорту. Наприклад: 23А. Якщо маршрутів декілька, необхідно розділити значення комою. Текст (string) Істина (true)

Оформлення паспортів наборів та ресурсів

Зверніть увагу! Назва набору має відповідати Переліку, затвердженому Постановою КМУ № 835 (зі змінами). Також вона може включати назву розпорядника або населеного пункту, з яким пов’язані дані. Це полегшує пошук набору в пошукових системах.

Таблиця 2 — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua

Назва поля Приклад заповнення
Назва набору Відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення
Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі Українська
Частота оновлення Щомісяця
Опис Набір містить дані про перевізників та номери транспортних засобів, що обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення. Детальні характеристики транспортних засобів доступні в наборі даних «Транспортні засоби, як засоби провадження господарської діяльності» Державної служби України з безпеки на транспорті.
Підстава та призначення збору інформації Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III, Постанова КМУ від 03.12.2008 № 1081, Постанова КМУ від 18.02.1997 № 176
Ключові слова транспорт, автобус, тролейбус, трамвай, доступність, модель, марка, пальне, пасажиромісткість, маршрут, громадський транспорт
Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна
Адреса електронної пошти відповідальної особи o.symonenko@example.gov.ua

Таблиця 3 — Приклад паспорта ресурсу vehicles

Назва поля Приклад заповнення
Назва ресурсу vehicles.xlsx
Опис Таблиця містить дані про номерний знак транспортного засобу, найменування й ідентифікатор перевізника, номер маршруту. Кожним записом у таблиці є один транспортний засіб.
Формат XLSX

Скачать Приказ 1081 Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения

Дата актуализации: 01.02.2020

Приказ 1081

Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения

Обозначение: Приказ 1081
Обозначение англ: Directive 1081
Статус: действует
Название рус.: Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения
Дата добавления в базу: 01.09.2013
Дата актуализации: 01.02.2020
Дата введения: 26.03.2011
Оглавление: Приложение 1. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа
I. Общие положения
II. Испытания стандартных образцов в целях утверждения типа
III. Испытания средств измерений в целях утверждения типа
Приложение 2. Порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений
Приложение 3. Порядок выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений
Приложение 4. Требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения
Приложение Изображение и размеры знака утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений
Утверждён: 30.11.2009 Министерство промышленности и торговли РФ (1081)
Издан: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (2010 г. (11))
Список изменений:
  • № 1 от 07.11.2011 («Российская газета» от 26 октября 2011 г. № 240)
  • № 3 от 18.11.2018 («Официальный интернет-портал правовой информации» (Дата опубликования: 07.11.2018. Номер опубликования: 0001201811070047, Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 ноября 2018 г. Регистрационный № 52608)
Нормативные ссылки:
  • ПР 50.2.009-94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений»
  • Федеральный закон 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
  • Федеральный закон 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
  • «Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений»
  • Постановление 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»

Текстовое изменение № 3 от 18.11.2018

Оставьте комментарий