Постановление 1031

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел 2 перечня товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 месяцев, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2006 г. N 468 «Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 месяцев» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 32, ст. 3576; 2017, N 21, ст. 2999).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 июля 2020 г. № 1031

Изменения, которые вносятся в раздел 2 перечня товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 месяцев

1. После позиции, определенной кодом ОКВЭД2 38.32, дополнить позициями следующего содержания:

«

41 Строительство зданий
42 Строительство инженерных сооружений
43.11 Разборка и снос зданий
43.12.1 Расчистка территории строительной площадки
43.12.2 Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках
43.12.3 Производство земляных работ
43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
43.3 Работы строительные отделочные
43.9 Работы строительные специализированные прочие

«.

2. После позиции, определенной кодом ОКВЭД2 52.23.29, дополнить позицией следующего содержания:

«

71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

«.

3. Дополнить сноской следующего содержания:

«* Для целей применения к работам (услугам) в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности из перечня товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 месяцев, при реализации государственного оборонного заказа.».

З 02.02.2018 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. № 44, якою внесено зміни до власних постанов від 05.10.2011 р. № 1031 «Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України» і від 25.05.2016 р. № 364 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю».

Змінами, зокрема, доповнено постанову № 1031 додатком, в якому наведено критерії вибірковості фітосанітарного контролю супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТ ЗЕД.

Відповідно до змін, внесених до постанови № 364, зокрема, встановлено, що до 31.01.2019 р. рішення про здійснення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів приймається підприємством у разі:

ввезення (пересилання) на митну територію України товарів у міжнародних поштових відправленнях або у міжнародних експрес-відправленнях, а також у разі переміщення товарів транзитом;

вивезення за межі митної території України товарів, які перетинають митний кордон іншим, ніж автомобільний, видом транспорту;

декларування товарів в місцях митного оформлення, які перебувають менше 90 днів у переліку місць митного оформлення товарів, в яких застосовується Порядок, затверджений цією постановою.

З 02.02.2018 р. набрала чинності постанова правління Пенсійного фонду України від 21.11.2017 р. № 27-1, якою затверджено зміни до:

  • Порядку розгляду органами Пенсійного фонду України скарг на рішення про накладення штрафу, нарахування пені та заяв страхувальників при узгодженні ними вимоги про сплату недоїмки із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, затвердженого власною постановою від 19.12.2003 р. № 21-2, яким, зокрема, передбачено, що скарга на рішення регіональних органів, утворених шляхом злиття (приєднання) територіальних органів, подається до Пенсійного фонду України;
  • Порядку розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення, затвердженого власною постановою від 12.10.2007 р. № 18-6;
  • Порядку подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 937, затвердженого власною постановою від 25.01.2008 р. № 3-2, згідно з яким пільгові пенсії можуть призначатися працівникам, які працюють (працювали) на виробництвах, роботах за професіями і на посадах, не передбачених Списком № 1 та Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 461.

Оставьте комментарий