Удостоверение участника ликвидации аварии на ЧАЭС

Оновлений порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також затверджено нові зразки бланків посвідчень для постраждалих громадян, віднесених до категорії 1, в яких передбачено розмежування по категоріях «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» і «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи», а також нові зразки бланків посвідчень для осіб, які брали участь в ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях і навчаннях (категорія 1, 2 або 3).

Нові зразки посвідчень і порядок їх видачі затверджені постановою Кабміну від 11 липня № 551.

Визначати статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи будуть регіональні комісії.

Посвідчення видаються уповноваженими органами за поданням райдержадміністрацій за місцем проживання(реєстрації) особи на підставі рішень регіональної комісії.

Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС посвідчення видаються на підставі одного з наступних документів:

— довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами;

— довідки архівної установи про участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження із зазначенням періоду служби.

Особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, відносно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою — на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою.

Хворим променевою хворобою внаслідок Чорнобильської катастрофи — на підставі висновку уповноваженої медичної комісії не нижче за обласний рівень або спеціалізовану медустанову Міноборони, МВС, СБУ, що мають відповідну ліцензію МОЗ і акту за формою Н-1.

Потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 року із зони відчуження (у тому числі особам, які на момент евакуації знаходилися у стані внутріутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) і особам, які постійно проживали в зоні відселення з моменту аварії до ухвалення рішення про відселення, — на підставі довідки, виданої Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями.

Також у додатках до Порядку представлені зразки довідок, на підставі яких видаються посвідчення іншим категоріям потерпілих.

Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у місячний термін з дня надходження необхідних документів до уповноважених органів.

У випадку втрати або псування посвідчення замість нього видається повторне посвідчення на підставі раніше поданих документів, у тому числі посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (категорія 4) серії В на підставі довідки встановленого зразка, особистої заяви (із зазначенням номера і дати видачі посвідчення, поясненням обставин втрати або псування) і опублікованого в пресі повідомлення про визнання посвідчення недійсним.

У випадку прізвища, імені, по батькові посвідчення видається на підставі раніше представлених документів, особистої заяви з вказівкою номера і дати видачі посвідчення, свідоцтва про шлюб та інших документів.

До 1 січня 2019 можуть видаватися раніше виготовлені бланки посвідчень за старими зразками.

Хочете бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на ЮРЛІГУ у соцмережах. Обирайте, що вам зручніше — Телеграм t.me/jurliga, Фейсбук https://www.facebook.com/jurliga/ або Твіттер https://twitter.com/jurligaua.

26 апреля 2018 10:52

Чернобыль. Наверное, нет человека, для которого бы это слово не ассоциировалось с трагедией, потрясшей весь мир. 32 года назад 26 апреля произошла крупнейшая техногенная авария XX века. В настоящее время на территории Волгоградской области проживает свыше 3,9 тыс. граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, из них 2,1 тыс. – участники ликвидации последствий аварии. Для этих граждан предусмотрено пенсионное и социальное обеспечение.

Основными льготами для граждан, пострадавших в результате Чернобыльской трагедии, являются досрочный выход на пенсию по старости, назначение пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также ежемесячных денежных выплат.

На 10 лет уменьшается возраст выхода на пенсию для ликвидаторов последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения в 1986-1987 годах. А мужчины и женщины, принимавшие участие в ликвидации катастрофы в 1988-1990 годах имеют право выйти на пенсию на 5 лет раньше. Это же касается граждан, перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Военнослужащие и военнообязанные, ставшие инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, имеют право на получение двух пенсий – по инвалидности и страховой пенсии. А пенсии по инвалидности устанавливаются в зависимости от группы инвалидности.

Пенсии по старости

В первую очередь пострадавшие и ликвидаторы ЧАЭС имеют право на досрочный выход на пенсию:

  1. 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины), получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на ЧАЭС, или работами по ликвидации последствий указанной катастрофы, а также граждане, занятые на эксплуатации ЧАЭС и работах в зоне отчуждения.
  2. 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины), ставшие инвалидами вследствие катастрофы на ЧАЭС.
  3. Принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в зоне отчуждения.

— 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины) в 1986-1987 годах и в работах по объекту «Укрытие»;

— 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины) в 1988-1990 годах

Все вышеперечисленные категории граждан должны иметь трудовой стаж не менее 5 лет.

Пенсия по старости данных категорий граждан составляет по данным на 1 апреля 2018 года 13 274 руб. 70 коп.

В свою очередь, у граждан, проживавших или работавших в зоне радиоактивного загрязнения, пенсия по старости составляет 11 568 руб, 50 коп.

Пенсия по инвалидности

Пенсии по инвалидности зависят от группы инвалидности и на 1 апреля 2018 года составляют:

— 1 группа – 25 901 руб. 20 коп.;

— 2 группа – 12 950 руб. 60 коп.;

— 3 группа – 6 475 руб. 30 коп.

Пенсия по случаю потери кормильца

Пенсии по случаю потери кормильца устанавливаются нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, к которым относятся:

— нетрудоспособные родители;

— дети младше 18 лет и старше, при условии очного обучения, но не долее достижения ими возраста 25 лет;

— супруг, супруга, осуществляющие уход за детьми умершего ликвидатора аварии на ЧАЭС, не достигшими возраста 14 лет;

— супруга по достижении возраста 50 лет, супруг – 55 лет или до наступления инвалидности.

По данным на 1 апреля 2018 года пенсии по случаю потери кормильца для круглых сирот составляет 12 950 руб. 60 коп., для остальных членов семьи – 6 475 руб. 30 коп.

Право на две пенсии

Необходимо отметить, что военнослужащие и военнообязанные, ставшие инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, имеют право на получение двух пенсий – по инвалидности и страховой пенсии.

Пенсии по инвалидности устанавливаются в зависимости от группы инвалидности и по состоянию на 1 апреля 2018 года составляют:

— 1 группа – 25 901 руб. 20 коп.;

— 2 группа – 12 950 руб. 60 коп.;

— 3 группа – 6 475 руб. 30 коп.

Страховая пенсия по старости назначается:

— 55 (мужчины) лет и 50 лет (женщины) при страховом стаже не менее 25 лет;

Индексация размеров пенсий по государственному пенсионному обеспечению производится одновременно с индексацией социальных пенсий (с 1 апреля 2018 года – на 1,029).

Ежемесячная денежная выплата

Помимо пенсионного обеспечения пострадавшие и ликвидаторы ЧАЭС имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты:

— ликвидаторы ЧАЭС 1986-1987 гг. и инвалиды ЧАЭС – 2590 руб. 24 коп.;

— ликвидаторы ЧАЭС 1988-1990 гг. и лица, перенесшие лучевую болезнь, – 2073 руб. 51 коп.;

— дети граждан, подвергшихся радиации на ЧАЭС, – 1295 руб. 13 коп.;

— граждане, подвергшиеся радиации на ПО «Маяк», – от 505 руб. 53 коп. до 2590 руб. 24 коп.;

— граждане, подвергшиеся радиации на Семипалатинском полигоне, – от 649 руб. 22 коп. до 2073 руб. 51 коп.;

— граждане из подразделений особого риска – 2590 руб. 24 коп.

Размеры ежемесячной денежной выплаты указаны с учетом стоимости набора социальных услуг, который по состоянию на 1 апреля 2018 года составляет 1075 руб. 19 коп.

Кроме того, граждане, подвергшиеся радиации вследствие техногенных катастроф, имеют право на одновременное получение двух ежемесячных денежных выплат – еще и как инвалиды или ветераны.

Вопросы определения статуса граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, а также порядка выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, дающих право на меры социальной поддержки, решаются в строгом соответствии с:

  • Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
  • приказом МЧС России, Минздравсоцразвития России, Минфина России от 11.04.2006 № 228/271/63н (зарегистрирован в Минюсте России 7.09.2006 г., регистрационный № 8227), утвердившим Порядок и условия оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее -Порядок).

Оформление и выдача удостоверений осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту жительства граждан на основании документов, подтверждающих факт их эвакуации (переселения), прохождения службы, постоянного проживания (работы, военной службы) в зонах радиоактивного загрязнения с обязательным указанием сроков и места проживания на загрязненных территориях с момента аварии на Чернобыльской АЭС.

Статьей 2 Порядка определено, что специальные удостоверения единого образца выдаются:

  • гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенным (переселяемым), в том числе выехавшим добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;
  • гражданам, постоянно проживающим (работающим) на территории зоны проживания с правом на отселение;
  • гражданам, постоянно проживающим (работающим) в зоне отселения до их переселения в другие районы;
  • гражданам, выехавшим добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы;
  • военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящим (проходившим) военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение.

Решение о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения гражданам принимается уполномоченным органом в течение месяца со дня подачи гражданином заявления.

Бланки удостоверений выдаются МЧС России представителю уполномоченного органа на основании доверенности, выданной в установленном порядке, и копий документов, послуживших основанием для принятия уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о выдаче удостоверения.

Оставьте комментарий